Etikettvad-är-stroke
Läst 1747 ggr
[
2009-09-06, 23:54

Livet efter stroke

Att drabbas av stroke innebär i allmänhet en stor förändring i livet. Både den som drabbas och de närstående måste anpassa sig till den nya situationen. Ofta behöver man professionell hjälp för att kunna återskapa ett tillfredsställande vardagsliv.

Efter en tids vård och rehabilitering på sjukhuset fortsätter rehabiliteringen i allmänhet i hemmet. För yngre personer i arbetsför ålder kan även arbetsinriktad rehabilitering vara aktuell.

Hur har livet blivit för just dig, eller din anhörige efter stroken? skriv gärna och berätta

Länk: 1177.se

mona43
2009-09-08, 13:22
#1

Hur blev det efter hemkomsten? kunde ni eller er anhörige fortsätta jobba? fick ni de hjälpmedel ni behövde?

mona43 sajtvärd på Epilepsi ifokus "Hur jag själv mår och känner kan bara jag själv veta" "Ingen är felfri"
[
2009-09-08, 13:32
#2

Ja hur ändrades ert vardagsliv efter er stroke?

Upp till toppen