Etikettpersonlig-assisten-ledsagare
Läst 1713 ggr
[
2010-05-17, 19:29

Det överklagas för lite

Fick i dag ett epostmedelande från en rikdagsledamot som tycker att det överklagas alldeles för lite när man får avslag från kommunernas handläggare i biståndsärenden som berör ffunktionshinder

Dt gäller både när man får avslag på stöd en ligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindradeLSS ochäven socialtjänstlagen

Ledanoten efterlyste också mera debatt i dessa frågor denne tycker det är alldeles för tyst i de handikappolitiska frågorna så hjälp mu till med debatterna så att det verkligen både syns och hörs bättre att vi finns i samhället och vill vara delaktiga på våra villkor

[
2010-05-21, 17:39
#1

Det lönar sig att överklaga jag själv har precis vunnit över kommunen i ett LSS ärende

Det är mycket viktigt för vår dmokrati att vi överklagar de beslut vi imnte är nöjda med i LSS och socialtjänstärenden om vi ska få ett samhälle där vi alla kan leva ett drägligt liv även om vi har ett funktionshinder

Jag uppmanar er alla att verkligen ifrågasättta vad biståndshandläggarna kommer fram till bnär ni begär bistånd för era hjälpbehov

Lena1971
2010-05-28, 21:34
#2

När man får avslag, får man information då om hur man överklagar?

_Mvh Lena Sajtvärd på_ Cancer iFokus
[
2010-05-29, 18:51
#3

Det ska medfölja en besvärshämvisnig i beslutet

Man ska se till att man verkligen får ett skriftlbeslut

Lena1971
2010-05-29, 20:05
#4

Det är bra, då blir det lättare att överklaga. Jag skulle själv inte annars veta vart man vänder sig.

_Mvh Lena Sajtvärd på_ Cancer iFokus
[
2010-05-29, 20:26
#5

Det finns numera en artikel om hur man kan överklaga

Upp till toppen