Etikettbemötande
Läst 1860 ggr
[
2010-05-11, 18:15

Rättsäkerheten är borta

Rättsäkerhet saknas

Det pågår en mycket farlig utveckling i kommunerna när det

Gäller rättighetslagen LSS lagen om särskilt stöd och service

Åt vissa funktionshindrade personer.

Man har bland kommunernas LSS handläggare börgat i frågasätta

Om en person verkligen tillhör en personkrets och då särkilt

Personkrets 3 är i starkt ifrågasatt hos kommunernas LSS handläggare.

De säger att man inte kan tillhöra personkrets 3 omn man kan föra maten till munen

Klä på sig och sköta den personliga hygieenen själv helt eller delvis.

Att de har börgat tolka lagen så har de absolut inget stöd i lagen för ,

Detta tolkningssätt har hitintills endast anvämts i fallet personlig assistent

Det har försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna sätt till att denna tolkning

Ska gälla för personlig assistans men nu vill kommunernas LSS handläggare att detta

Även ska gälla för at man överhuvudtaget ska få tillhöra personkrets 3-.

I förarbetena till LSS lagen ger man exempel på olika funktionshinder som ska

Omfattas av personkrets 3 och det är synskador-rörelsehinder-diabetes samt

Psykiska sjukdommar .

Men om man är gravt synskadad=blind –rörelsehindrad delvis rullstolsburen och

Har diabetes så ska man ändå inte omfatts av personkrets 3 enligt nånga handläggare

Bara för att man kan föra maten till munnen klä på sig själv och sköta sin personliga hygien

Delvis själv .

Detta är en mycket farlig utveckling som hotar hela vår existens som mäniskor .

Vi måste få det stöd och hjälp som föreskrivs i lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

Man kan inte tillhöra en personkrets i flera år och sedan nästadag så tillhör man inte personkretsen

Bara för att det kommer en ny handläggare i kommunen som har en annan åsikt så kan man inte ha det

I ett land som sverige som påstår sig stå för mänskliga rättigheter och alla mäniskors lika värde för vi har inte

Lika värde vi som har behov av praktisk hjälp för vår existens detta visar man helt klart med det som nu pågår runt

Om i vårt land.

Man måste ha en rättsäkerhet även för oss som har stora behov av andra personer för våra dagliga behov.

I dagens sverige saknar vi fullständigt rättsäkerhet för dessa personer vi är hela tiden utsatta för olika personers godtycke

Som saknar egna erfarenheter av att leva med funktionshinder där man har behov av andra personer för sina dagliga behov

Och så ska det inte bhöva vara i ett land som säger sig värna om personer med funktionshinder där sverige som mnation

Har skrivit under FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder och därmedha sverige förbundit sig

Att vi ska få det stöd och den service vi har behov av och att det ska ges på våra villkor.

Så nu är det dags att se till att leva upp till vad som sägs i denna komvention och andra lagar

Leffe
2010-06-03, 11:24
#1

Det verkar vara eget godtycke från tjänstemän

Livet är en utmaning   Bilder från Skansen    Bussbilder  Bildblandning
[
2010-06-05, 13:54
#2

Tyvärr är det så det fungerar i dagens samhälle

Upp till toppen