Etikettvenötande
Läst 5308 ggr
[SvenA]
2010-06-05, 15:29

Blind och rullstolsburen

Man ska intebo i Upplands-Bro kommun om man är både blind och rullstolsburen För kommunen följer inte lagar och konventioner som ger oss rätten till att Vara självständiga personer

ag har haft ledsagarservice under att antal år med stöd av lagen on stöd och

Serviceåt vissa funktionshindrade (LSS)

I ånär kommunenskulle ompröva min rätt till ledsagarservice så hade kommunen

Anställt en ny LSS handläggare och denna handlaäggare ansåg att jag inte tillhäör

Denna lag och avslog min fortsatta ledsagning och drog in min ledsagarhjälp från

Och med den 1 maj

Jag överklagade givetvis detta beslut och begärde att beslutet inte skulle verkställas

Inan domstolen hade avgjortdetta men kommunen verkställde beslutet innan överklagningstiden

Hade gått ut

Jag fick rätt i domstolen att jag visst tillhör denna lag(LSS) och attt ddetta beslut gäldemed omedelbar

Verkan men det struntar Upplands-Bro kommun i fullständigt

Detta betyder att jag har har haft husarest sedan den 1 maj så jag har inte kunnat länmna min

Bostad sedan dess

Att vi har en massa lagar och konventioner som ger oss rätt till den hjälp och stöd vi behöver

Bryr sig kommunen inte om ett dugg

Så man ska absolut inte bo i upplands-bro kommun om man har ett funktionshinder som gör att man

Hhar behov av praktisk hjälp

Hjälp till medatt protestera mot upplands-bro kommuns sätt att behamdla sina funktionshindrade

Invånare genom att sända in protester till kommunen

E-post: upplands-bro.kommun@upplands-bro.se

Tfn växel: 08-581 690 00

Fax: 08-581 692 40

[SvenA]
2010-06-05, 15:32
#1

Har du själv råkatut för detta berätta gärna för oss andra

[SvenA]
2010-06-10, 23:04
#2

Sedan den 1 januari har det inkommit 40 ansökningar om ledsagarservice till Upplands-Bro kommun av dessa 40 ansökningar så har man avslagit 12 stycken

Man skadå ha i åtanke att det är omprövning varje år på ledsagarservicen enligt LSS lagen

Så hur många verkligen nya ansökningar som har inkommit vet man inte

Jag misstänker att samtliga 12 som har fåt avslag är årliga onprövb´ningar vilket skulle betyda att 12 personer i Upplands-Bro kommun har fått sina liv förstörda på grund av kommunens hårda inställning till ledsagarservicen

Jag tror nämligen inte att alla 12 som har fått avslag skulle ha blivit så friska att dessa inte längre skulle tillhööra LSS lagens personkrets jag tror nänligen att det är tvärtom att många har blivit sämre

Kommunen anser nämligen att om man bara kann klä på sig själv eller klara den personliga hygienen själv så ska man inte tillhöra LSS lagens personkrets och ska då följaktligen inte få ledsagarservice enligt denna lag

Upplands-Bro kommun är den första kommunen som ställer dessa krav för att få ledsagarservice enligt LSS lagen

Kommunen har inget stöd i L`SS lagen för sin restrektiva hållning i dessa ärenden

Så jag hoppas att övriga 11 aom har fått avslag av kommunen verkligen överklagar kommunens avslag även om det är väldigt jobbigt att göra detta

Vi sombor i Upplands¨-Bro kommun och har stora varaktiga funktionshinder få leva ett värdigt liv på våra egna villkor och få den hjälp och stöd som lagen och FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder har rätt till

Mona22
2010-06-18, 23:27
#3

Va arg jag blir!Skrikandes

Hur kan man behandla människor så!

[SvenA]
2010-06-19, 11:41
#4

Det är allt för vanligt i dagsläget och det blir allt vanliggare

Upp till toppen