Etikettbemötande
Läst 2020 ggr
[
2010-08-04, 15:37

Etermedias syn på funktionshindrade

Vi har en mycket märklig etermediavärd här i landet .

I all etermedia och då särskillt Tv sofforna där ser man aldrig en mäniska som är rullstolsburen eller är helt blind och använde den vita käppen.

Vad detta beror på kan man bara spekulera om vad det beror på kan det vara så att vi som har synliga funktionshinder inte ska få synas i samhället ska alla som inte har sådana funktionshinder inte behöva utsättas för dessa mäniskor eller vad det nu kan vara för fel på oss eftersom vi inte får synas i de olika debattprogrammen eller i morgonsofforna

Risken är ju att viuui råkar berätta några hemska sanningar om hur det fungerar i samhället när man är helt beroende av andra mäniskor för att få sin vardag att fungera

Det skulle vara för hemskt om det kom fram att vi inte får det praktiska hjälpen som vi verkligen har behov av och att vi inte omfattas av de mänskliga rättigheterna som sverige har skrivit under och lovat att följa

Någotmåste vara fel i etermedias sätt att se på oss funktionshindrade

Upp till toppen