Etikettbehandlingar-och-rehabilitering
Läst 3844 ggr
[
2010-08-04, 11:49

Får inte rehablitering

De som får en stroke får inte den rehablitering som är nödvämdig för att få ett bra liv efter stroken enligt nyheterna i går på rapport

Pirjo
2010-08-06, 13:24
#1

Oj vad rätt dom har! Ska man få rehab så får man slåss med näbbar och klor och det ensam, någon frivillig hjälp från sjukvården kan man inte räkna med. Det svåraste är at väldigt många är psykiskt väldigt sköra efter en stroke och har också såna problem som gör det ännu svårare att ta tag och orka med extra problem. Men om man ska få hjälp så måste man. Jag har själv slagits i 6 år och det bara fortsätter - i Stockholm är det så att ska du ha rehab efter att man kommit hem från sjukhuset ocvh den rehab som öppenvården i kommunen erbjuder är undermålig så måste man ordna det själv annars får du ingen. Och vart du än vänder dig så m,åste man själv veta exakt vad det är man behöver - t ex om man ska ha sjukgy,nastik så måste man kunna instruera sjukgymnasten, dvs man måste själv nästintill ha bättre kunskaper än en utbildad sjukgymnast.

Nu har jag flyttat till ett annat landsting och än så länge i alla fall (peppar, peppar) så verkar vården här vara betydligt bättre än i Stockholm. Men vi får väl se om "gräddfilen" här fortsätter, numera litar jag ine på något eller någon när det gäller sjukvården.

[
2010-08-06, 13:54
#2

Det är nog så att man måste vara sin egen expert tyvärr och det gäller inte bara i vården det gäller allt man behöver hjälp med som funktionshindrad det har jag erfarenhet av själv efteer en massa år inom handikapppolitiskt arbete och av egen erfarenhet

Vet man inte själv vad som är bra för en själv så är det ingen som kommer och säger att detta skulle vara bra för dig man måste ta reda på allt själv på något sätt för att få vardagen att fungera på ett bra sätt

Pirjo
2010-08-06, 15:11
#3

Några av dom stora problemen för strokedrabbade är faktiskt att t ex sjukgymnasterna måste vara specialutbildade för neurologiska skador för att kunna hjälpa en strokedrabbad och inom öppenvården finns inte speciellt många med rätt utbildning. Och det finns inte ens tillräckligt många privatpraktiserande. Utöver det så är utbildningen för dom många yrkesgrupper som finns  inom strokerehab undermålig och föråldrad. Man använder sig av metoder som studier påvisat inte hjälper och i vissa fall t o m förvärrar vissa tillstånd. T ex när det gäller spasticitet i hand så är den gängse metoden att använda en ortos som alltså rätar ut och håller handen i en viss position. I studier utomlands har man påvisat att det inte hjälper patienten med den spastiska handen utan snarare förhindrar alla möjligheter att få rörlighet i handen (vilket ju är ganska logiskt om man tänker efter).

Jag har själv slagits om detta under flera år eftersom läkare efter läkare och varje sjukgymnast och arbetsterapeut försökt tvinga mig att ha ortos och jag vägrat. Nu, efter 6 år, har jag bevisat att min metod har varit rätt genom att jag gjort det som alla påstod var omöjligt,dvs jag har fått viljemässig rörelse i både hand och arm. Men att nu få sjukgymnastik för at kunna bibehålla och ev öka på rörligheten hr i Stockholm varit helt omöjligt i o m att det här ju "inte kan hända" = expetrtisen påstår nämligen att om du inte fått en funktion inom ca 1 år så är den borta för alltid (vilket är tvärtemot allt vad "riktiga" experter utomlands säger).

[
2010-08-06, 17:43
#4

Det finns olika skolor för allt och det är nog väldigt olika på hur det fungerar

Har du talat med Humlegården i sigtuna där finn en bra rehab efter vad jag har hört

Pirjo
2010-08-07, 11:25
#5

# 4 Jag har gått polikliniskt på Humlegården i ett antal år + har varit på intensivperiod där 2 ggr. Tyvärr fungerar det polikliniska så att man får köa tills man kallas, sen går man ett visst antal gånger varefter man hamnar sist i kön igen och får köa fram tills man får plats igen - så det är inte kontinuerlig träning. Numera har dom också fått e så stor tillströmning av patienter,  i o m den icke fungerande öppenvården, att väntetiden mellan perioderna ligger på år och inte månader. Intensivperioden är man där i 2-3 veckor heltid, men det beviljas i princip bara vartannat el var 3:e år. Numera kan dom också erbjuda att vara dagpatient - tyvärr resonerar Stockholms Läns Lanmdsting att man får nöja sig med den vanliga öppenvården - sen att den är undermålig struntar dom i. Att det i längden skulle vara samhällsekonomiskt sundare att rehabilitera så mycket som möjligt  (då skulle ju inte lika mycket hjälpinsatser behövas + att livskvaliteten för den drabbade skulle bli betydligt bättre) har dom inte kommit på ännu. 

Nu har jag ju flyttat till ett annat lamdsting och här verkar vården o rehab fungera bättre så förhoppningsvis så förbättras situationen nu. Nackdelen här är att ifall det inte fungerar så beviljar inte det här landstinget vistelser på t ex Humlegården.

[
2010-08-07, 11:50
#6

Det är ett stort dilemma det här med rehablitering det är lika dåligt överallt verkar det som

Man har från politikerhåll inte förstått hur viktigt det är och ävven biståndsbedömmarna i kommunerna vill inte inse att det är livsviktigt för oss som har detta behov

Man vill inte bevilja ledsagarhjälp till den typen av aktiviteter heller

Upp till toppen