Etikettvenötande
Läst 6038 ggr
[SvenA]
2010-08-10, 15:05

Istid råder

Det blir allt kallare för oss som behöver hjälp av andra människor för att vår vardag ska fungera.

Varför är det så tyst i samhällsdebatten omkring hur vi som är helt beroende av en annan människa för att våra liv ska fungera i vardagslivet .

Från både massmedia och politikerhålll samt den breda allmänheten är det helt tyst i denna så viktiga fråga varför är det så ?

Vi kan alla  bli drabbade av ett funktionshinder som gör oss helt beronde av en annan människas olika nycker och högst personliga tyckande över hur vi ska leva våra liv. Det tar bara en sekund att hamna i denna situation .

Är det därför det är så tyst omkring hur vi har det i vardagen ?

Är man rädd för att själv hamna i denna sits? Och därför inte vill tala om hur det verkligen fungerar för oss som är helt hänvvisade till ett liv där vi är helt beroende av vad andra tycker att vi ska göra eller inte göra?

Vi är helt enkelt tvungna att rätta oss efter vad andra tycker att vi behöver för typ av praktisk hjälp. Och när vi ska få denna hjälp.                                Samt i vilken omfattning denna hjälp ska ges till oss.

Vi har inte rätt att själva få gå till matvaruafären och inhandla vår egen mat. Det ska andra personer bestämma om vi har detta behov.

Vi har inte rätt att lämna våra bostäder hur ofta vi själva vill det ska andra bestämma över .

Vi har inte rätt att resa hur ofta vi själva vill och inte heller vart vi vill det bestämmer andra åt oss .

Vi har inte rätt att själva bestämma om vi vill gå på olika aktiviteter det bestämmer andra åt oss .

Vi måste uppge vilka föreningar vi är med i för myndigheterna. Trots att vi har föreningsfrihet och att det är ett brott mot Sveriges grundlag att efterforska detta .

Vi får inte bestämma om hur ofta vi vill gå på restaurang.

Vi får inte själva bestämma över hur ofta vi vill träffa våra vänner .

Vi får i princip inte göra något som helst utan att först ha ansökt om tillstånd av myndigheterna, och fått saken grundligt utredd av de som bestämmer över våra liv.

Ska det verkligen behöva vara så i ett land som påstår att alla mäniskor har samma värde och allas lika rätt. Samt påstår sig värna om mänskliga rättigheter .?

Svaret måste bli ett kraftigt Nej! Vi som är helt i händerna på myndigheterna för att vi ska kunna existera måste få rätten till ett värdigt liv som det anstår en stat som påstår att alla har lika värde och samma rätt.

[SvenA]
2010-08-10, 15:22
#1

Samhällsklimatet blir allt mera kallt för oss som är beroende av andra mäniskor för att våra libv ska kunna fungera på ett värdigt sätt

Vi har snart inget som helst existensberättigande i samhället

Upp till toppen