Etikettbemötande
Läst 2557 ggr
[
2010-07-26, 10:52

När ska vi bli behandlade som mäniskor ?

Utgångspunkten för svensk funktionshinderpolitik är principen om alla människors lika värde och lika rätt. Generella insatser för att förbättra tillgängligheten i samhället är centrala för att nå de politiska målen om delaktighet och jämlikhet.

Personer med funktionsnedsättning kan vara i behov av individuellt stöd från samhället. Staten, kommunerna och landstingen har tillsammans ansvaret för detta stöd som syftar till att garantera god hälsa samt ekonomisk och social trygghet. Detta säger socialstyrelsen .

I dagsläget blir vi med stora hjälpbehov av en annan person betraktade som något som katten har släpat in och som man snarast vill slänga i soporna.

Även vi vill betraktadesom vanliga mäniskor och bli behandlade som de enskilda individer vi är vi har alla olika behov och vill inte bli behandlade som en homogen grupp vi vill själva kunna avgöra vad vi behöver för praktisk hjälp och när vi behöver denna hjälp .

Det är bara vi själva som kan avgöra när vi behöverhjälp och med vad vi behöver denna praktiska hjälpen av en annan persondet kan ingen annan avgöra åt oss .

FN konnvventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder är väldigt klar och tydlig om att det bara är vi själva som kan avgöra våra egna hjälpbehov och att vi har rätt till det stöd och hjälp som vi behöver på våra egna villkor och när vi själva väljer att få detta stöd

Läs Artiklarna 1-4 och artiklarna 19 -20 som ger oss den rätten dessa artiklarna är juridiskt bindande i och med att sverige som nation har skrivit under dessa konventioner

Konventionen gäller från och med 2009-01-14

Detta betyder att denna FN konvention även gäller i Upplands-Bro kommun

Så när kommunen på alla sätt vill begränsa oss från att kunna vara fullt delaktiga och jämlika så strider detta mot bådesveriges grundlag och FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar

Det strider även mot socialtjänstlagen §1

Så nu är frågan när vi från kommunens sida kommer att bli betraktade som de mäniskor vi är och att vi verkligen får det städ och hjälp som vi har rätt till på våra egna villkor ?

Vi är trötta på att bli behandlade som sopor som man kan göra vad man vill med

[
2010-07-26, 10:59
#1

Hur ser det ut där du bor och hur blir du bemött av nyndigheterna när du ber om hjälp på grund av ditt funktionshinder ?

Mona22
2010-08-15, 13:48
#2

Jag har turen att vara någorlunda frisk men de äldre jag jobbar med blir verkligen behandlade som sopor. Många får ingen hjälp. 
Det görs verkligen skillnad på friska och sjuka. De som inte kan jobba är inte värda något.
Vi betalar skatt för att alla ska få samma levnadsvillkor. varför är det inte så då??

S\*Taildragger Cornish rex Medarbetare på Cornish rex iFokus & Flyg iFokus
[
2010-08-15, 15:03
#3

Det kan man verkligen fundera över

Och varför är det inga som säger något är en annan fråga man ställer sig när man arbetar med dessa frågor

Debattens vågor härinne borde vara höga i dessa frågor

Upp till toppen