Etikettbemötande
Läst 1990 ggr
[
2010-09-13, 17:45

Socialstyrelsens tillsynsenhet går i kommunernas

Vi som tillhör personkrets 3 enligt lagen om särskilt stöd och service åt vissa funktionshindrade LSS. Har inga som helst garantier för att få tillhöra denna personkrets fast vi har tillhört den i flera år  och trots försämrad hälsa. Så kan kommunernas biståndshandläggare helt plötslig få för sig vid den årliga omprövningen att vi inte längre ska tillhöra denna personkrets. Och då ta bort tidigare insatser man har haft ned stöd av denna lag. Och det är enligt Socialstyrelsens tillsynsenhet helt i sin ordning. Att kommunerna gör så gentemot den person som drabbas av kommunernas biståndshandläggares högst personliga tyckanden. Och som inte bygger på några som helst fakta.

Detta visar helt klart på att vi med stora hjälpbehov aven annan person för att vi ska kunna leva ett drägligt liv inte ska behandlas som dom mäniskor vi faktiskt är. Oss kan man behandla helt godtyckligt helt efter eget gottfinnande. Det kan inte v tolkas på annat sätt efter den skrivelse jag i dag fick från socialstyrelsens tillsynsenhet, På min tillsynsanmälan av hur kommunen efter att jag tillhört personkrets 3 under i drygt 3 år och försämrad hälsa, blev av med min ledsagarhjälp. Bara för att kommunen har anställt en ny handläggare som har andra åsikter än den som tidigare har fastslagit min personkretstillhörighet.

Detta visar på att vi inte har några som helst rättigheter i dagens Sverige trots att Sverige som nation har skrivit under FN:s deklaration om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder. Där man i artiklarna 19 och 20 talar om att vi har rätt till den hjälp och stöd som vi själva anser oss vara i behov av på grund av våra funktionshinder.

[
2010-09-20, 18:34
#1

Det är illa. jag kan tänka mig att det är många med Stroke som är på bättringsvägen som nu har assistans som sitter löst?

[
2010-09-20, 22:19
#2

Det är inte socialstyrelsen som beslutar om insatserna dom ska bara övervaka så att det går lagligt till dom kan inte göra något åt själva insatsen

Dom kkan bara kritisera kommunerna för deras handlande och nypa dom i örat för att dom inte ska göra om samma sak

[
2010-09-20, 23:12
#3

mmm en belastning på samhällskroppen det låter lovande nu när det ser ut som det gör i kommunerna. Jag hoppas det blir nyval.

[
2010-09-21, 10:53
#4

Jag tror inte det blir nyval i kommunerna men möjligtvis i riksdagen

Upp till toppen