Etikettvenötande
Läst 7053 ggr
[SvenA]
2010-10-19, 15:10

Fängslade utan dom

Funktionshindrade fängslas utan i laga kraft vunnen dom. Genom att kommunerna förnekar de personer som har behov av ledsagare eller personlig assistans.

Genom att kommunerna blir allt mindre benägna att ge personer som har behov av ledsagare eller assistans den hjälp som dom behöver för att kunna vara aktiva medborgare. Så måste man som funktionshindrad gå till domstol för att få rätten till ett fungerande liv.

Förvaltningsdomstolarna som dessa fall hamnar i har i dagsläget närmare 1 års väntetid på att få ett fall prövat vilket innebär att den funktionshindrade som inte får den hjälp som är nödvändigt, får sitta fängslade i sina bostäder utan hjälp under väntetiden.

Om sedan Förvaltningsdomstolen mot förmodan skulle döma till den funktionshindrades fördel så kommer kommunen att överklaga med automatik till nästa instans som är Kammarätten. Och då börjar en ny väntetid på minst 1 år till, innan man kan eventuellt kan få den hjälp som lagen föreskriver. Risken är bara att även denna dom överklagas så ska man vänta på ytterligare en instans som även dom har ännu längre väntetider för att avgöra ett mål.

Det är alltså inte bara ett väldigt stort personligt lidande den funktionshindrade får genomlida utan det drabbar även den funktionshindrades hela omgivning. Det är inte ovanligt att det även blir skilsmässa mellan parterna om den funktionshindrade är gift eller sambo.

Det är även ett enormt slöseri med samhällets resurser som kunde användas på ett betydligt bättre och mera samhällsekonomiskt sätt.

Detta visar på hur det verkligen ser ut i dagens Sverige som påstår sig vara en demokratisk välfärdsstat.

Om kommunerna bara kunde lära sig att leva upp till dom lagar och konventioner som finns, och inte lägga in en massa olika tolkningar i dessa som bara är till nackdel för den funktionshindrade. Så skulle även vi med funktionshinder som har ett behov av andra människor kunna leva våra liv på ett värdigt sätt.                                                                                    Som man förväntar sig att kunna få göra i ett välfärdsland som Sverige.

[SvenA]
2010-10-21, 18:21
#1

Är det verkligen ett sådant här samhälle vi vill ha för dom funktionshindrade

Det här är något som drabbar även strokedrabbade väldigt hårt

Upp till toppen