Etikettbemötande
Läst 2900 ggr
[
2010-11-11, 21:19

En förebild för framtidens rehabilitering

Hörde på nyheterna för en stund sedan att en 61 årig kvinna som har haft en stor stroke och har halvsidesförlamning samt afasi blev efter ettt läkarbesök lämnad på fel adress helt ensam i 7 timmar

Det var bestämt att hon ska ha tillsyn varje timme eftersom hon inte kan larma själv men blev skickad på läkarbesök ensam och hemskickad ensam detta visar på att rehabvården inte fungerar som den ska

för strokedrabbade

[
2010-11-13, 21:12
#1

Så är det för alla som har hemtjänst och liknande, det är sån krontroll och tidspress mm på de anställda vilket leder till att de inte längre trivs med sina jobb och börjar slarva och vill bara hem.

[
2010-11-14, 11:23
#2

I detta fall var det inte hemtjänsten som slarvade utan det var den rehabklinik som hon var inskriven ¨på.

Dom skulle aldrig ha sänt i väg henne ensam över huvvudtaget till sjukhuset där hon skulle genomgå en undersökning.

Särskilt allvarligt är detta då personen inte kunde själv göra sig förstådd.

Även sjukhuset gjorde fel som inte såg till att färdtjänsten fick rätt adrress som hon skulle till.

Mammzing
2010-11-16, 09:47
#3

Varför är jag inte förvånad.?

[
2010-11-16, 11:35
#4

Kanske beroende på att det är allt förvanligt

Rubriken på inlägget är hämtat fråm det rehabliteringsföretag som såg till att det blev så här illa

[
2010-11-16, 23:14
#5

Så skönt ironiskt, men hemskt att det är så här…. Alla gör vi misstag, men i sju timmar?

[
2010-11-17, 10:05
#6

Sådana här misstag får bara inte förekomma eftersom person inte själv kan göra sig förstådd

[
2010-11-17, 11:12
#7

Nej självklart ska det inte få hända. Väldigt dålig planering och samarbete mellan de olika företagen som hade hand om henne.

Upp till toppen