Etiketttillgänglighet
Läst 7588 ggr
[SvenA]
2010-11-20, 14:26

Gnäliga är vi det?

Vi som driver handikappolitiska frågor betraktas som gnälliga fast är vi gnälliga egentligen?

När vi för fram hur det faktiskt ser ut i samhället för oss med större funktionshinder såsom rullstolsburna och grava synskador så tycker väldigt många att vi bara ställer en massa onödiga krav på samhället. man tycker att Vi ska vara nöjda och vara tacksamma för den hjälp som vi faktiskt får.

Men vad de inte tänker på, är att vi faktiskt har det väldigt mycket sämre i samhället än vad den övriga befolkningen har. Att vi är betydligt mera isolerade än den övriga befolkningen på grund av att vi blir sittande i våra bostäder, på grund av att samhället inte tar hänsyn till att vi finns. Genom att än i dag bygga in en massa fysiska hinder som hindrar att vi kan ta oss fram självständigt.

Vi är också dom som blir sist på listan när det gäller att kunna få ett riktigt lönearbete. På grund av en massa fördomar om att vi inte kan arbeta som andra. Vi både kan och vill arbeta precis som alla andra. bara man anpassar våra arbetsplatser efter våryra behvhov

Faktum är att vi ligger ljusår från den så kallade friska befolkningens möjligheter att kunna få vara fullt delaktiga i samhället på samtliga plan

Och man kan fundera över varför det behövs en särskild FN konvention för oss med funktionshinder för om vi får tillgång till samhället i den omfattning som den så kallade friska befolkningen har. så skulle vi kunna vara fullt delaktiga i samhället utifrån våra egna förutsättningar.

Men så länge vi från samhälletssida bara blir betraktande som enbart "en tärande del av befolkningen" Så kommer vi vara tvungna att behöva slåss för våra mänskliga rättigheter. Och fortsättningsvis så kommer vi även betraktas som en gnällig del som man helst inte vill ha med att göra.

Det vore mera humant och samhällsekonomiskt lönsamt att se till att samhället verkligen blir fullt tillgängligt på alla områden. Det gynnar inte bara oss med funktionshinder det gynnar hela befolkningen

Om ni inte vill höra vårt så kallade gnäll så kan ni omedelbart börja hjälpa oss att se till att vi får ett samhälle för alla. Där även vi med funktionshinder kan vara fullt delaktiga på alla sätt.

Om vi alla hjälps åt så kommer det inte att behöva ta så lång tid att få det perfekta samhälletför oss alla.

Mammzing
2010-11-22, 19:43
#1

Ja, jag tyckte att alla som driver handikappfrågor är gnälliga.

Tyckte det!

Nu efter min stroke har jag verkligen ändrat uppfattning!

[SvenA]
2010-11-22, 21:14
#2

Det låter bra att du har ändrat uppfattning

Men hur ska man få gemene man att förstå hur viktigt det är med handikappolitiken det skulle jag gärna vilja ha ett svar på efter 30 årsarbete

[Beavis]
2010-11-22, 21:53
#3

Det måste till en attitydsändring bland gemene man. För i dagsläget så tror Svenssons att läget är lugnt. Institutionerna är stängda och man lär sig i skolan att vara snäll mot gamla och handikappade….

Och ibland ser man en blind med sin hund på buss eller tunnelbanan.. allt verkar fridfullt och man klappar hunden lite. Sen ser man ibland någon i rullstol som susar förbi, "oj så trevligt att h*n får komma ut lite" Eller de förståndshandikappade som är på utflykt/promenad. Allt verkar mys.

Så det faller bort ur deras tankar och tycker att samhället har gjort så mycket för dem, att  protester och klagomål.. nää nu får de skärpa sig.

Tragiskt men oftast är det som Mammzing säger: Innan det händer en själv så vet man inget. och inte bryr man sig om att ta reda på saker heller.

Upp till toppen