2010-10-07 16:25 #0 av: [SvenA]

Vi kan inte acceptera att framstegen inom strokevården fördröjs och hämmas av irrationella faktorer. Stroken slår till både i Strömsund och Stockholm och vården ska vara lika bra och tillgänglig för alla, skriver Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (C) tillsammans med läkare och Neurologiskt Handikappades Riksförbund

 

Läs hela artikeln här