Vardagen och boendet

Vad ska vi äta i dag ?

2009-11-13 18:22 #0 av: [SvenA]

Att jag frågar beror på att om man är i behov av ledsagare för att ta sig till livsmedelsaffären ¨å kan man glönna bort vad man vill äta för man får ingen ledsagarhjälp för att hamdla sin egen mat i många kommuner

Anmäl
2009-11-14 11:25 #1 av: [per50]

Hej Sven

Jag tycker att du ska be om hjälp om att skriva en artikel i en tidning där du bor, och skriva hur illa behandlad du har blivit.

Jag tycker att det är en viktig sak det här, för alla har rätt att få hjälp.

Med vänliga hälsningar

Per Nilsson sajtvärd på öl och medarbetare på Epilepsi

 

Anmäl
2009-11-14 11:35 #2 av: [SvenA]

Jag håller på med denna viktiga sak på bred front

jag har lagt ut det på alla mina sajter och era två

Håller även på med den kommun jag bor i så jag vet hur man ska driva denna fråga

Även pressen kommer att få reda på detta

Det är inte bara jag som har detta problem utan det gälller alla som är i behov av ledsagning för att gå och handla det man behöver för at överleva

Jag vore glad om så många som möjligt komtrolerade med den kommun man bor i hur det fungerar

Det är viktigt att vi alla hjälps åt med detta

jag skulle gärna göra en sammanställning av hela landet bara ni alla talar om hur det är i eran kommun

Anmäl
2009-11-16 13:32 #3 av: mona43

Håller med er, man skall inte hålla tyst!

mona43 sajtvärd på Epilepsi ifokus 

"Hur jag själv mår och känner kan bara jag själv veta"  

"Ingen är felfri"

Anmäl
2009-11-16 13:59 #4 av: [SvenA]

Här kommer lite information ur FN konventionen

Artikel 19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället

Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, bl.a. genom att säkerställa att

a) personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på lika villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer,

b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bl.a. sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället, samt

c) samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängliga på lika villkor för personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras behov.

Artikel 20 Personlig rörlighet

Konventionsstaterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa personlig rörlighet med största möjliga oberoende för personer med funktionsnedsättning, bl.a. genom att

a) underlätta personlig rörlighet för personer med funktionsnedsättning på det sätt och vid den tid de själva väljer och till överkomlig kostnad,

b) underlätta tillgång för personer med funktionsnedsättning till hjälpmedel av kvalitet och andra former av assistans och annan personlig service, inklusive genom att göra dem åtkomliga till rimlig kostnad,

c) erbjuda personer med funktionsnedsättning och berörd personal utbildning i rörelseteknik, samt

d) uppmuntra tillverkare av hjälpmedel att beakta alla aspekter av förflyttningsbehov för personer med funktionsnedsättning.

Anmäl
2009-11-16 14:14 #5 av: [per50]

Vi tackar så hjärtligt för den viktiga informationen.

Per Nilsson sajtvärd på öl och medarbetare på Epilepsi

 

Anmäl
2009-11-16 15:20 #6 av: [SvenA]

Det gäller verkligen att utnyttja den ordentltgt

den kan man hänvisa till när man vbehöver hjälp

Jag har hela konventionen i ett worddokument

Detta är nytt och gäller från april i år för sveriges del

Det gällrt mu för kommunerna att leva upp till den

Skapa så mycket debat ni kan om denna viktiga komvention så att den verkligen blir känd bland alla funktionshindrade och kommunerna som ska fylla den med inehåll nu

Anmäl
2009-11-18 15:32 #7 av: Faxlin

I våran komun har de något som kallas handtaget. Det är folk som frivilligt hjälper till för att andra ska få hjälp av mer humanitärt slag. Det sker nom komunen men med många som ställer upp helt av egen kraft och lust. Då kan man få hjälp med någon som följer en och håller en i handen hos tandläkaren, eller för att få någon som följer med och gå på bio, handla mat, rastar hunden eller bara sitter och tar en fika med en. Och alla får använda sig av tjänsten. Nog det enda bra denna komun har :-)

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2009-11-18 16:49 #8 av: [SvenA]

Det låter väl bra problemet är väl bara om dessa eldsjälar av någon anledning ledsnar på att hålla på

Vad händer då kan man fråga sig har kommunen någon beredskap för detta ?

Anmäl
2009-11-18 17:22 #9 av: Faxlin

#8: Det är inte samma personer jämt som ställer upp. Och det är också de som är satta där av komunen som praktik jobb och sådant. Så helt slut på hjälp blir det aldrig.

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2009-11-18 17:30 #10 av: [SvenA]

Då låter det ännu bättre

Vet du hur det har fungerat för de funktionshindrade har de verkligen fåt den hjälp de har behov av det vore bra att få en uppgift om så at man kan lyfta fram detta på ett bra exempel på fungerande verksamhet

Anmäl
2009-11-18 18:29 #11 av: Faxlin

#10: Nu är jag inte själv funktionshindrad på det sättet. Men enligt de jag har pratat med så får de faktiskt bra hjälp i den här komunen. De har som sagt var den ordinarie omsorgen som alla komuner ska ha med hemhjälp och sådant. Sedan finns den här andra handtaget för att de ska få hjälp till det där lilla extra för att göra deras liv fullt värdigt. Man ska inte behöva avstå från saker som man behöver hjälp med för att komunen inte har personal för fritidsintressen. Således kan fler bo kver i hus och egna lägenheter. Komunen har till och med anställt personer som åker till behövande bara för att hjälpa dem med sådana där vardagliga saker som att byta glödlampor, ansa träd, rensa stuprör och sådant där som för helt friska är en vardaglig sak. Men som för funktionshindrade och gammla är väldigt komplicerade saker. De hjälper till och med till med att byta gardiner och sådant. :-)

Nu kanske det låter som om jag anser att jag bor i sveriges bästa komun. Men det gör jag absolut inte. Men det här är väl något de faktiskt har lyckats med i mina ögon.

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2009-11-18 21:49 #12 av: [SvenA]

Det är helt klart det bästa jag har hört talas om hitintills

Vilken är denna föregångskommun ?

Anmäl
2009-11-18 22:14 #13 av: Faxlin

Det är Älvkarleby kommun jag bor i.

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.