2009-09-27 23:15 #0 av: [per50]

Hos personer som genomgått stroke och deras partner är sexuella problem vanliga. Dessa problem tar sig uttryck i en minskad lust och samlagsfrekvens, erektionsproblem och utebliven orgasm hos såväl män som kvinnor.

Personer som haft stroke beskriver orsaker till de sexuella problemen som rädsla för nytt insjuknande, nedsatt genital känsla, nedsatt och förvrängt beröringssinne och behov av hjälp med personlig skötsel.

Såväl personer som genomgått stroke som deras närstående uppger svårigheter att diskutera de sexuella problemen med sin partner.

Källa: Lånad från boken omvårdnad vid stroke av Birgitta Engström, Roland Nilsson och Ania Willman