2009-09-05 09:36 #0 av: [per50]

Här berättar några personer om hur deras anhöriga fick sin stroke.

Berättelse 1

Berättelse 2

Berättelse 3

Berättelse 4

Berättelse 5

Länk : Stroke västra Mälardalen