Etikettvenötande
Läst 6816 ggr
[SvenA]
2010-12-26, 10:33

Kammarrätt eller fel

Kammarrätten i stockholm lever inte i symbios med vad lagtexten säger

Lagen om särskilt stödoch service åt vissa funktionshindrade säger :

LSS personkrets

För att bli beviljad en insats enligt LSS måste man tillhöra någon av lagens tre personkretsar:

1.Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.

2.Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3.Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Är man blind och rullstolsburen så omfattas man enligt kammarätten i stockholm inte av denna lag på grund av att man inte har tillräkligt omfattande behov av assistans

Faktum är att som rullstolsburen och blind så måste man alltid ha hjälp av en annan person vid all förflyttning på grund av att man inte vet vad som finns runtokringsig man har ingen som helst orienteringsförmåga i rullstolen så att man inte har ett omfattande behov av assitans kan jag inte förstå,.

Denna dom i kammarätten får den betydelsen att alla rullstolsbiurna och blinda personer tvingas att betala mellan 90-450 kronor i timmen för sin förflyttning vilken sjukpensionär har råd med denna kostnad

Detta visar på att våra förvaltningsdomstolar inte lever i samma verklighet som vi som är drabbade dom saknar fullständigt insikt i hur livet som rullstolsburen och blinda har det i verkligheten

Vi är med andra ord i och med denna dom försatta i husarest av sveriges domstol utan någon som helst rättssäkerhet

[SvenA]
2010-12-26, 14:00
#1

Som blind och rullstolsburen såmåste man alltid ha en annanperson med sig vid förflyttning eftersom man som blind inte har några som helst nöjligheter att kunna orientera sig utanför rullstolens räckvid och detta måste våra beslutsfattre verkligen lära sig att inse för det finns tydligen en mycket konstig syn på att det är möjligt att framföra en rullstol helt i blindo

Det må fungera i makthavarnas föreställningsvärd men det fungerar absolut inte i det verkliga livet för i verkligheten så är man fullständigt hjälplös när man sitter i rullstolen man har absolut ingen som helst anning vart man befinner sig annat än attt man sitter i sin rullstol.

Att dommarnna i våra förvaltningsdomstolar inte inser det självklara i att man har ett mycket stort behov av assistans när man är både blind och rullstolsburen har jag mycket svårt att ha någon som helst förståelse för

Det är äve som så att om man ska åka färdtjänst och måste sitta kvar i sinrullstol under färden så får man av försäkringsskäl inte åka utan assistans eftersom förarana av färdtjänstfordonen sakna utbildning av att framföra elrullstol

Så att komma och påstå att det sakans ett omfattande assistansbehov om man är både vlind och rullstolsburen verkar väldigt konstigt för det är ju även som så att sitter man i rullstol så har man jufaktiskt även andra funktionshinder än bara sin synskada och sitter man i rullstol så har man ett omfattande behov av assistans även i andra situationer än enbart vi förflyttning

Upp till toppen