Annons:

Välkomna till Stroke i Fokus!

Välkomna till Stroke i Fokus!

Sajten för oss drabbade, och alla som lever i vår närhet. Stroke är en vanlig sjukdom i landet, omkring 30 000 svenskar får stroke varje år. Var sjuttonde minut drabbas en person! Sjukdomen kan se ut på olika vis. En del lever med en stor trötthet, eller är förlamade i olika grad, vissa kan ha svårigheter med talet, minnet och så vidare. Medan många lever nästan som innan.

Här på sidan kan vi prata om allt man kan stöta på, i hemmet, på arbetet, och ute i samhället. Många attityder och fördomar beror ofta på folks och myndigheters okunskap om sjukdomen. Med stöd från andra i samma situation, kan det bli lättare att få kraft i vardagen.

Det är så viktigt att ha någon att diskutera med. Tveka inte, utan kom med i vår gemenskap! Ju fler vi blir, dess starkare blir sidan. Det är alla medlemmar som gör att sidan lever. Om något saknas på sidan, eller något är fel, så tveka inte att höra av er. 

Jag som är sajtvärd heter SvenA och är själv gravt synskadad  och läser med skärmläsare  jag ser inte dataskärmen och vad som står där.

Sven A